Stanje na gradilištu, 06.02.2019

06.02.2019.

Gradišćanska/Prilaz Baruna Filipovića