Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske osnovan je 16. studenog 1990. godine u Zagrebu. Ima preko 160 podružnica u svim tipovima ustanova te broji više od 5.400 članova.
Djeluje na unaprjeđivanju prava radnika putem kolektivnih ugovora, sudjeluje u izradi zakona i drugih propisa te štiti prava radnika putem pravne pomoći i sudskih sporova koji su za članove besplatni. Također, članovima daje redovitu pomoć te sudjeluje u brojnim tijelima i komisijama na razini RH.

www.szdssh.hr