Sindikat Pravosudne policije Hrvatske

Sindikat Pravosudne policije Hrvatske osnovan je 29. lipnja 2002. godine u Zagrebu. Okuplja oko 1.300 članova; djelatnike na osiguranju sudova, zatvora, kaznionica, odgojnih zavoda te zatvorskih bolnica - s podružnicama u svakoj od ustanova.
Osnovni zadaci SPPH su štićenje i zastupanje članova na državnom i međunarodnom nivou; borba protiv korupcije i nepotizma; organizacija svih članova sindikata u zajedničku borbu za poštivanje zakona, propisa i potpisanih međunarodnih konvencija te borba za materijalna prava i pružanje pravne zaštite svakom članu.

www.spph.hr