Priopćenje članovima sindikata

30.01.2013.

Vezano uz upite članova sindikata o stanju projekta HABITAT – lokacija Zagreb-Središće, ovime izvješćujemo sve zainteresirane članove da, na žalost, niti nakon dvije godine intenzivnih pregovora sa vlasnicima zemljišta nisu do kraja pozitivno riješeni zemljišno–knjižni imovinsko pravni odnosi a koji su osnovni preduvjet za poduzimanje daljnjih koraka u ishođenju potrebne dokumentacije za realizaciji ovog projekta.
Naime, obzirom na ponuđene uvjete kupnje članovima sindikata, postoji određeni financijski preduvjet po kojoj cijeni je moguća kupnja zemljišta i izgradnja objekta, o čemu su vođeni intenzivni pregovori posljednjih godinu dana koji, na žalost, nisu doveli do pozitivnog dogovora.

Nadalje, radi se o izuzetno velikom projektu s predviđenom gradnjom četiri objekta i ukupnim brojem od 600 stanova i to u prostoru u kojem nije dozvoljena fazna gradnja te ga banke, u ovim tržišno ekonomskim uvjetima nisu spremne financirati odjednom i u cijelosti.
Iz gore navedenih razloga i temeljem izvješća Uprave, Nadzorni odbor društva Matica stanogradnja donio je zaključak kako projekt HABITAT – Središće, u ovim uvjetima, nije moguće pokrenuti.

U slučaju da ipak dođe do pozitivnih promjena i stjecanja konačnih uvjeta za pokretanje projekta na lokaciji Središće, Uprava društva objavit će sve novosti na internet stranici društva www.matica-stanogradnja.hr. Isto tako, želimo ovdje naglasiti da bi u tom slučaju, svi zainteresirani članovi sindikata koji su još prije dvije godine rezervirali stan na predmetnoj lokaciji bili i pismeno i usmeno kontaktirani o nastaloj promjeni te bi svakako zadržali svaku prednost pri kupnji stana na predmetnoj lokaciji.

 

Za Matica stanogradnja d.o.o.
dr. Zoran Kovač, direktor

Preuzmite original priopćenja Matica_stanogradnja-projekt_Habitat.pdf