Novosti

Želite li primati naše novosti, molimo ispunite Prijavu na newsletter.

Stanje na gradilištu, 18.09.2014.

01.10.2014.

Pogledajte stanje na gradilištu projekt Zadar na dan 18.09.2014.

Stanje na gradilištu, 20.03.2014.

06.05.2014.

Pogledajte stanje na gradilištu projekt Zadar na dan 20.03.2014.

Obavijest članovima sindikata

08.07.2013.

Ovim putem obavještavamo sve članove sindikata uključene u projekt Matice stanogradnje - stambenog zbrinjavanja državnih i javnih službenika, da je najavljeno pokretanje novog projekta stambene izgradnje u Zadru ušlo u svoju završnu fazu.

Priopćenje članovima sindikata

30.01.2013.

Vezano uz upite članova sindikata o stanju projekta HABITAT – lokacija Zagreb-Središće, ovime izvješćujemo sve zainteresirane članove da, na žalost, niti nakon dvije godine intenzivnih pregovora sa vlasnicima zemljišta nisu do kraja pozitivno riješeni zemljišno–knjižni imovinsko pravni odnosi a koji su osnovni preduvjet za poduzimanje daljnjih koraka u ishođenju potrebne dokumentacije za realizaciji ovog projekta.