Izjava o zaštiti osobnih podataka

Dobro došli na stranice društva MATICA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90a, OIB 96759590420. Pristupanjem ili korištenjem ove Internet stranice potvrđujete da se pročitali, razumjeli i da ste suglasni sa obradom osobnih podataka i mogućnostima u vezi korištenja kolačića obuhvaćenih ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka i korištenju kolačića.

Društvu MATICA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90a, OIB 96759590420, je važno zaštititi sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti prava na zaštitu privatnosti podataka i sigurnosti podataka. Nadamo se da će vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke društvo MATICA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90a, OIB 96759590420, može prikupljati, na koji način društvo MATICA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90a, OIB 96759590420, koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

Ukoliko budete imali kakvih pitanja ili nejasnoća, kontaktirajte nas mailom na adresu info@matica-stanogradnja.hr.

Osobni podaci

Prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.) ispunjavanjem anketnog upitnika, o Vama ćemo prikupiti Vaše sljedeće osobne podatke:
1. Ime, prezime
2. Adresa
3. Datum rođenja i OIB
4. Broj telefona
5. Mjesto zaposlenja i E-mail adresu

Svrha korištenja podataka

Kada nam date svoje osobne podatke, koristimo ih da bismo odgovorili na vaš upit i omogućili vam pristup određenim informacijama.

Vaši osobni podaci su zabilježeni u pisanoj formi i u elektroničkom obliku.

Prikupljeni podaci mogu biti dostavljeni sljedećim organizacijama: Porezna uprava, Carinski nadzor, Ministarstvo unutarnjih poslova i druge ovlaštene institucije koje kontroliraju poslovanje trgovačkih društava. Vaši osobni podaci bit će im dostavljeni samo i isključivo na službeni zahtjev navedenih institucija.

Ne prodajemo niti na bilo koji drugi način ne plasiramo vaše osobne podatke trećim stranama.

Ukoliko ste član jednog od Sindikata, prikupljeni podaci mogu biti dostavljeni kontakt osobi u Vašem Sindikatu, ali isključivo radi provjere da li ste član Sindikata.

Ograničenje svrhe

Društvo MATICA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90a, OIB 96759590420, će prikupljati, koristiti ili odavati osobne podatke koje ste dostavili preko interneta isključivo u svrhe koje su navedene, osim u slučaju ako je odavanje:
- korištenje osobnih podataka u neku dodatnu svrhu koja je izravno vezana uz prvotnu svrhu u koju su osobni podaci skupljani,
- neophodno za pripremu, pregovaranje i izvršavanje ugovora s vama, određeno zakonom ili od strane mjerodavnih državnih ili sudbenih vlasti,
- neophodno da bi se potkrijepio ili očuvao pravni zahtjev ili nužna obrana,
- neophodno da bi se spriječila prijevara ili druga nezakonita djela, kao što su namjerni napadi na sustave informacijske tehnologije u vlasništvu društva MATICA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90a, OIB 96759590420.

Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koje su prikupljeni, neće se koristiti za marketinške aktivnosti, njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu njima ovlaštene raspolagati može biti omogućena isključivo uz Vašu pisanu suglasnost.

Komunikacijski podaci ili podaci o upotrebi

Kroz vaše korištenje telekomunikacijskih usluga za pristupanje našoj internetskoj stranici, vaši komunikacijski podaci (npr. adresa internetskog protokola – IP adresa) ili podaci o upotrebi (npr. podaci o početku, završetku i opsegu svakog pristupa te informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) proizvode se tehnički i mogli bi se eventualno vezivati uz osobne podatke. Ukoliko postoji neophodna potreba, vaši komunikacijski podaci ili podaci o korištenju bit će prikupljeni, obrađeni i korišteni u skladu s mjerodavnim pravnim okvirom za zaštitu podataka o privatnosti.

Automatski prikupljeni podaci koji nisu osobni

Kada pristupate našoj internetskoj stranici, možemo automatski prikupiti podatke koji nisu osobni (npr. vrsta internetskog preglednika i operativnog sustava koji koristite, ime domene internetske stranice s koje ste došli, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranici, gledane stranice). Možemo koristiti te podatke da bismo pratili atraktivnost naših internetskih stranica te kako bismo poboljšali njihove rezultate ili sadržaj.

Kolačići (cookies)

Na internet stranici koristimo kolačiće (cookies) kako bi poboljšali funkcionalnost stranice. Ujedno analiziramo podatke o korištenju pojedinih dijelova portala i prometu na stranicama. Kolačići su tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Kolačići se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na browseru, i odbiti ili izbrisati, ali to međutim može dovesti do nemogućnosti korištenja u potpunosti nekih funkcija Internet stranice. Navedeni softver prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke,uključujući IP adresu korisnika. Ni u kom slučaju ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza podataka koji se koriste za poboljšanje funkcionalnosti, niti do prikupljanja osobnih podataka. Korištenjem naše internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

Djeca

Društvo MATICA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90a, OIB 96759590420, neće svjesno prikupljati osobne podatke od djece bez inzistiranja na ranijem pristanku roditelja ako to zahtjeva mjerodavni zakon. Koristit ćemo ili odati osobne podatke o djetetu samo do mjere dozvoljene zakonom da bismo zatražili pristanak roditelja u skladu s lokalnim zakonima i propisima ili da bismo zaštitili dijete. Definicija “djeteta” ili “djece” utvrđena je mjerodavnim zakonima te nacionalnim i regionalnim kulturnim običajima.

Sigurnost

Da bismo zaštitili vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, društvo MATICA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90a, OIB 96759590420, koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Linkovi na druge stranice

Internetska stranica sadrži linkove na druge stranice. Društvo MATICA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90a, OIB 96759590420, nije odgovorno za odnos prema privatnosti ili sadržaj drugih internetskih stranica.

Pitanja i komentari

U svakom trenutku imate pravo zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i ostvariti pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka, kao i pravo brisanja ili ograničenja obrade, i pravo izjaviti prigovor na obradu podataka nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj i na prenosivost podataka, uz izuzetke predviđene važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Svoju privolu na obradu Vaših osobnih podataka možete povući potpisanom izjavom u pisanom obliku koja se dostavlja voditelju obrade podataka - društvu MATICA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90a, OIB 96759590420.

Vaša prava možete ostvariti slanjem e-maila na adresu info@matica-stanogradnja.hr ili pisanog zahtjeva preporučenom poštom na adresu: MATICA STANOGRADNJA d.o.o., Zagreb, Selska cesta 90a, n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka.

Usporedno s razvojem interneta, razvijat će se i naša politika zaštite privatnosti podataka. Na ovu ćemo stranicu postaviti promjene naše politike zaštite privatnosti podataka. Molimo vas da redovno provjeravate ovu stranicu kako biste bili informirani.