Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara - medicinskih tehničara

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara osnovan je 11. svibnja 1991. godine. Djeluje na području čitave Republike Hrvatske te broji 12.183 člana. Brine o radno - pravnom statusu medicinskih sestara, pruža individualnu zaštitu radnih prava u slučaju nepoštivanja propisa, radi na poboljšanju općih uvjete rada i života medicinskih sestara i medicinskih tehničara te štiti njihova sindikalna i socijalna prava.

www.hssms-mt.org