Anketni upitnik

Poštovani,

sukladno odredbi članka 6. stavka prvog točke a) Uredbe (EU) 22016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) u daljnjem tekstu: Uredba, svoje poslovanje smo uskladili i prilagodili Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Ispunjavanjem i slanjem ovog anketnog upitnika dobrovoljno dajete na obradu i korištenje društvu MATICA STANOGRADNJA d.o.o., OIB: 96759590420, kao voditelju obrade podataka, svoju suglasnost da se Vaši osobni podaci iz ovog Anketnog upitnika koriste za uspostavljanje kontakta i obradu podataka u svrhu informiranja o novostima iz našeg poslovanja. Vašim podacima možete upravljati u svakom trenutku – možete ih mijenjati, dodavati, tražiti njihov ispravak ili brisanje bez naknade slanjem e-maila na zaštita.podataka@sigma.hr.

Društvo MATICA STANOGRADNJA d.o.o. obvezuje se s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Uredbi, Zakonu o provedbi uredbe o zaštiti podataka, primjenjujući sve tehničke sigurnosne mjere zaštite istih od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja te će omogućiti pristup istima samo ovlaštenim radnicima kojima je pristup podacima nužan za izvršenje poslova u okviru ovlaštenja koja proizlaze iz ove privole.

Više o zaštiti osobnih podataka pročitajte ovdje. 
* 
Obrazac
Polja označena zvjezdicom (*) su obavezna.

Podaci o članu sindikata

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Podaci o načinu kupnje

* 

Podaci o stanu

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Molimo, brojevima od 1 do 4 označite koliko sljedeći elementi utječu na Vašu odluku o kupnji stana
(broj 1 označava najbitniji element pri donošenju odluke):

*